Wat is scouting

Scouting is de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland. Scouting is een afwisselende en leuke vrijetijdsbesteding. Veelzijdig is een begrip wat je vaak zult horen binnen de scouting, dit omdat bijna elke denkbare activiteiten een Scoutingactiviteit kan worden. Scouting is niet alleen leuk, je leert er ook nog veel. Bijvoorbeeld survivallen, organiseren, samenwerken en nog veel meer.

Iedereen tussen de 5 en 18 jaar (met uitzondering van de BE; die speltak is tot en met 21 jaar) oud kan jeugdlid van Scouting Tungelroy zijn. Vanaf 18 jaar kan je leiding worden; of lid worden van de stam. Geloof, huidskleur, afkomst of opleiding doen er niet toe. Ook een beperking is geen bezwaar om een actieve scout te worden, je wordt dan lid van de BE. Er zijn in ons land 1300 Scoutinggroepen; waarvan Scouting Tungelroy er één van is.

Het ontstaan van Scouting

De Engelsman Robert Baden-Powell is de grondlegger van het programma dat Scouting te bieden heeft. In 1903 kochten veel jongens zijn boek Aids to Scouting, bestemd voor verspieders in het leger. Deze jongens speelden een spel en noemden zich ‘B.P. Scouts’. Toen Baden-Powell dit in de gaten kreeg, schreef hij een boek dat aan dit spel aangepast is: Scouting for boys. Het boek kwam in 1908 uit en werd een echte bestseller. In 1910 ontstonden in Londen de eerst Scouting groepen voor meisjes. Baden-Powell reisde in deze tijd de hele wereld over om de start van Scouting te stimuleren. Dit lukte goed; waardoor er over de hele wereld (en ook in Nederland) scouting groepen ontstonden.

De scouting groepen die in Nederland ontstonden hadden toen nog de naam: Verkennerij of padvinderij. In 1973 werd Scouting Nederland opgericht; een fusie van verschillende verenigingen. Deze fusie was vooral omdat er een wens was dat men beter ging samenwerken zodat er geen terugloop kwam van leden. De naam verkennerij of padvinderij verdween en veranderde in Scouting.

De doelstelling van Scouting Nederland

‘Scouting Nederland wil het Spel van Verkennen in Nederland bevorderen op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid’.  Het halen van deze doelstelling is afhankelijk van de inzet en de houding van de leiding en het scheppen van de voorwaarden ervoor door het bestuur. Het spel of spelend bezig zijn staat centraal bij de doelstelling. Het gaat om een plezierige beleving van de vrije tijd en om de ontwikkeling van het Scoutinglid. Spelen is voor de mens essentieel en neemt in ieder mensenleven een belangrijke plaats in. Niet alleen kinderen, ook volwassen spelen. In het spel kan de mens zich ontspannen, nieuwe dingen ontdekken, anderen leren kennen, zichzelf ontdekken, krachten meten en met anderen leren omgaan. Fantasie en creativiteit worden beproefd. De eigen identiteit kan met dit spel ontdekt en beleefd worden. Voor jeugd en jongeren is Scouting een speelplaats om zichzelf te ontwikkelen.

Het Scoutingprogramma is te omschrijven als: een vorm van jeugd- en jongerenwerk, waarin jongens en meisjes samen met groeiende zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande afnemende leiding, met een bepaalde spelcode, geïnspireerd op en door het buitenleven, de mogelijkheden van zichzelf en de wereld gaan ontdekken, door een keuze te doen uit diverse activiteiten, waarin zij op hun leeftijd plezier hebben.

De ideeën van Lord Baden-Powell zijn de volgende:

  • Ontplooiing en ontwikkeling van het individu; hierbij gaan we uit van het kind. Het kind ontdekt zichzelf en de wereld om zich heen.
  • Groeiende zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande afnemende (bege)leiding; het accent ligt hierbij op samenspel, uitgedrukt in gezamenlijke activiteiten. Er is ook ruimte voor individuele activiteiten.
  • Wet en belofte; dit is de richtlijn voor hoe we binnen Scouting met elkaar omgaan.
  • Kleine groepjes spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van activiteiten.
  • Veelzijdige activiteiten zijn het kenmerk van de Scoutingprogramma’s die zijn afgestemd op de leeftijdsfase.
  • Hulpbereidheid en hulpvaardigheid; Scouting wil dat door activiteiten bevorderen.
  • Buitenleven; Scouting is geïnspireerd op en door het buitenleven en de omgeving.
  • Internationale verbondenheid; Scouting vind je over de gehele wereld in 122 landen met 24 miljoen leden. Scouting Nederland wil haar doelstelling bereiken door voor elke leeftijdsgroep een aangepast programma aan te bieden.

De Scoutingroute ziet er als volgt uit:

SpeltakLeeftijdSamenstellingWanneer
Bevers5 tot 7 jaarGemengdZaterdag van 10.30 tot 12.00 uur
BE; Bijzonder Eisend7 tot 25 jaarGemengdZaterdag van 10.00 tot 11.30 uur
Kabouters7 tot 11 jaarMeisjesZaterdag van 14.00 tot 16.00 uur
Welpen7 tot 11 jaarJongensZaterdag van 14.00 tot 1600 uur
Scouts11 tot 14 jaarGemengdVrijdag van 19.00 tot 21.00 uur
Explorers14 tot 17 jaarGemengdVrijdag van 19.30 tot 21.30 uur
Stam17 tot 59 jaarGemengd1x per maand een zelf georganiseerde bijeenkomst/activiteit