Copyright

Auteursrecht en databankrecht

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen. Het auteursrecht dan wel databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie berust bij Scouting Tungelroy en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van Scouting Tungelroy en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures, waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Deze informatie van deze website mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik. De informatie mag niet worden gewijzigd en de volgende copyright-tekst moet aanwezig zijn: “© Copyright Scouting Tungelroy”.

Links naar informatie van Scouting Tungelroy

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op de site van Scouting Tungelroy. Hieronder valt ook deep linking, waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina’s verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de site van Scouting Tungelroy verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina’s van de site van Scouting Tungelroy in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek waarbij de “look and feel” van de site van Scouting Tungelroy wordt aangetast.

Meer informatie

Voor meer informatie vul het Contactformulier in.