Lidmaatschap beëindigen

Wil je je lidmaatschap bij Scouting Tungelroy beëindigen? Jammer, maar ook buiten Scouting wachten er vast en zeker nieuwe uitdagingen.

Indien u het lidmaatschap van scouting Tungelroy wilt opzeggen dient u dit voor de aanvang van een nieuw kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) via de website van Scouting Tungelroy aan ons te melden. Bepalend hierbij is de situatie op de eerste dag van het kwartaal: is uw kind dan lid van Scouting Tungelroy, dan is over het hele kwartaal contributie verschuldigd. Indien het zomerkamp na 1 juli plaats vindt, gaat het lidmaatschap nog een kwartaal langer door.

Nadat u het afmeldformulier heeft ingevuld zal de gegevensbeheerder van Scouting Tungelroy per e-mail contact met u opnemen om de afmelding te bevestigen.


Afmeldformulier (lidmaatschap beëndigen)