Corona Update

We zijn inmiddels al meer dan 7 weken onderweg in deze onwerkelijke Corona-tijd. Langzaam wordt de samenleving weer op gang gebracht. De jeugd is hierbij de eerste stap en dus zijn er weer mogelijkheden om de scoutingdeuren te openen. De gemeente Weert i.s.m. Veiligheidsregio Midden-Limburg hebben hiervoor regelgeving opgesteld die sportclubs en scoutingclubs moeten volgen. Wordt hieraan voldaan, dan mogen ze weer aan de slag. Voor onze vereniging betekent dit extra voorzieningen aanbrengen in het gebouw, aanpassen vrijwilligerstaken en aanmelden van alle activiteiten die we gaan doen.

Met dit bericht willen we iedereen op de hoogte brengen dat Scouting Tungelroy weer gaat starten. We hebben dit in overleg met de leidingteams besproken en zijn tot onderstaande data gekomen.

  • Bevers: Zaterdag 23 mei, om 10:30 uur
  • Blauwe Vogels/ BE: Mogen helaas nog geen bijeenkomsten hebben
  • Welpen/Kabouters: Zaterdag 16 mei, om 14:00 uur
  • Scouts: Vrijdag 15 mei, om 19:00 uur
  • Explorers: Vrijdag 15 mei, om 19:30 uur

De zomerkampen, zoals alle voorgaande jaren, zullen in 2020 in dezelfde vorm zeker niet doorgaan. Kampen in buitenland worden afgeraden en over kampen in Nederland wordt op 1 juni een besluit genomen. Kortom we gaan een rare/speciale zomer tegemoet. We hopen dat we voor iedereen een ‘alternatief kamp’ kunnen bieden. Nadere berichtgeving over de kampen volgt z.s.m.

Bij eventuele vragen kun je een mail sturen naar info@scoutingtungelroy.nl