Opkomsten Scouting Tungelroy starten weer!

Komend weekend gaat Scouting Tungelroy, na wekenlange sluiting, weer open. We hebben van Gemeente Weert en Veiligheidsregio een hele rij aan regels gekregen waaraan we moeten voldoen. Ook voor ouders en leden gelden een aatal regels. Deze zijn hieronder te vinden:

Regels bij opkomsten:

 1. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt: blijf thuis.
 2. Leden en leiding gaan niet onderling bij elkaar op bezoek voor, tijdens en na de activiteiten.
 3. Kinderen tussen 5 t/m 12 jaar hebben geen afstandsbeperking. Leiding probeert op 1,5m afstand van de kinderen te blijven.
 4. Kinderen van 12 t/m 18 jaar hebben 1,5m afstand tot elkaar, geen fysiek contact en ook tot de leiding.
 5. Kinderen komen zelfstandig naar de activiteit. Ouders brengen en halen alléén wanneer echt niet anders kan. Bij de blokhut is een kiss-and-ride.
 6. De aanrijroute voor de kiss-and-ride bij de blokhut is vanuit Stramproy bij Tungelerbeek links en dan richting blokhut. Vanuit Tungelroy/Weert, eerst richting Stramproy en dan voor de beek rechts Tuurkesweg in, dan doorrijden naar blokhut. Bij de blokhut kan het kind dan veilig uit de auto stappen. Ouders blijven in de auto.  Dus in principe eenrichtingsverkeer vanaf de Tungelerbeek naar de blokhut.
 7. We verzamelen bij de activiteit-locatie, dus niet standaard bij de blokhut. Leiding informeert de leden per week waar de locatie is. Bij andere locaties zijn geen specifieke kiss-and-ride routes.
 8. Per speltak kunnen verschillende start- en eindtijden zijn. Leiding informeert de leden/ouders hiervan.
 9.  Kinderen gaan vooraf thuis nog naar het toilet.
 10. Er mag geen publiek/ouders aanwezig zijn bij de activiteit.
 11. Kinderen moeten vooraf en na afloop thuis de handen te wassen.
 12.  Bij aankomst bij de activiteit-locatie moeten handen gedesinfecteerd worden. Bij blokhut staat hiervoor een stand. Bij andere locaties heeft de leiding mobiele desinfectie spullen meegenomen.
 13. Per opkomst is een corona-coördinator verplicht gesteld, welke herkenbaar is aan een hesje. Instructies of aanwijzingen van deze coördinator moeten opgevolgd worden. De leden dragen tijdens de opkomsten hun uniform.
 14. Scouting heeft alleen toestemming voor buitenprogramma’s . Bij slecht weer wordt er geen fysiek programma aangeboden. Ook als er te weinig leiding beschikbaar is, kan een opkomst komen te vervallen. Leiding zal ALTIJD minimaal 1 uur voor aanvang een mail/app sturen of het programma WEL of NIET doorgaat.
 15. Open en sluiten gebeurt op minimaal 1,5m afstand tussen leden en leiding
 16.  Meld uw kind af bij de leiding, als hij niet naar scouting komt.
 17. Zijn er in familiare kring zaken gebeurd die van belang zijn om als leiding te weten, dan horen we dit graag van u.
 18. Bespreek bovenstaande punten met de kinderen, zodat ze op de hoogte zijn.

Kiss-and-ride:

Om voor jullie de Kiss-and-ride route te verduidelijken hebben we nog een afbeelding toegevoegd.
Graag benadrukken we dat kinderen die zelfstandig kunnen komen zelfstandig naar de Scouting komen. Ouders/Verzorgers brengen en halen alléén wanneer echt niet anders kan.

De aanrijroute voor de kiss-and-ride bij de blokhut is vanuit Stramproy bij Tungelerbeek links en dan richting blokhut. Vanuit Tungelroy/Weert, eerst richting Stramproy en dan voor de beek rechts Tuurkesweg in, dan doorrijden naar blokhut. Bij de blokhut kan het kind dan veilig uit de auto stappen. Ouders blijven in de auto.  Dus in principe eenrichtingsverkeer vanaf de Tungelerbeek naar de blokhut.

 

Het is een hele reeks en hopelijk zijn we er snel aan gewend. Belangrijkste is dat we allen op een veilige manier met elkaar omgaan en weer plezier kunnen beleven.
Bij eventuele vragen kunt u reageren op deze mail of rechtstreeks contact opnemen met de leiding van de speltak.

 

Corona Update

We zijn inmiddels al meer dan 7 weken onderweg in deze onwerkelijke Corona-tijd. Langzaam wordt de samenleving weer op gang gebracht. De jeugd is hierbij de eerste stap en dus zijn er weer mogelijkheden om de scoutingdeuren te openen. De gemeente Weert i.s.m. Veiligheidsregio Midden-Limburg hebben hiervoor regelgeving opgesteld die sportclubs en scoutingclubs moeten volgen. Wordt hieraan voldaan, dan mogen ze weer aan de slag. Voor onze vereniging betekent dit extra voorzieningen aanbrengen in het gebouw, aanpassen vrijwilligerstaken en aanmelden van alle activiteiten die we gaan doen.

Met dit bericht willen we iedereen op de hoogte brengen dat Scouting Tungelroy weer gaat starten. We hebben dit in overleg met de leidingteams besproken en zijn tot onderstaande data gekomen.

 • Bevers: Zaterdag 23 mei, om 10:30 uur
 • Blauwe Vogels/ BE: Mogen helaas nog geen bijeenkomsten hebben
 • Welpen/Kabouters: Zaterdag 16 mei, om 14:00 uur
 • Scouts: Vrijdag 15 mei, om 19:00 uur
 • Explorers: Vrijdag 15 mei, om 19:30 uur

De zomerkampen, zoals alle voorgaande jaren, zullen in 2020 in dezelfde vorm zeker niet doorgaan. Kampen in buitenland worden afgeraden en over kampen in Nederland wordt op 1 juni een besluit genomen. Kortom we gaan een rare/speciale zomer tegemoet. We hopen dat we voor iedereen een ‘alternatief kamp’ kunnen bieden. Nadere berichtgeving over de kampen volgt z.s.m.

Bij eventuele vragen kun je een mail sturen naar info@scoutingtungelroy.nl

Scouting Tungelroy scout thuis

Ondanks dat er helaas geen groepen worden gedraaid bij de blokhut de komende tijd betekent het niet dat er stil gezeten wordt. Alle speltakken zorgen ervoor dat er online bijeenkomsten zijn, of dat er opdrachten worden verstuurd die leden kunnen doen. Een ontwikkeling die wij erg warderen, en leuk vinden om te zien! Ga zo door!

Coronavirus heeft de wereld in de greep

Het coronavirus heeft de wereld in de greep. In heel Nederland zijn mensen geinfecteerd, in quarataine of blijven thuis.
Na de persconferentie van vanmiddag (12-3-2020) heeft Scouting Nederland alle groepen verzocht om tot 31 maart 2020 (mogelijk langer) geen opkomsten te draaien en eventuele activiteiten te cancelen. Scouting Tungelroy heeft besloten om dit advies op te volgen en de komende weekenden geen activiteiten te doen.

De wandeltocht van zondag 22 maart zal verzet worden naar een andere datum (er was toch regen voorspeld voor de 22e.) Ook NL-Doet van komend weekend komt te vervallen en zal op een nieuwe datum worden gedaan.

Bij eventuele vragen kun je een mail sturen naar info@scoutingtungelroy.nl